Maarkedal kiest voor 30/50/70 

In zitting van 24 juni 2015 besliste de gemeenteraad over de invoering van drie snelheidszones op haar grondgebied. Voortaan wordt Maarkedal ingedeeld in zones waar je maximaal 30, 50 of 70 km per uur mag rijden. Deze beslissing moet de verkeersveiligheid, de veiligheid van de zwakke weggebruiker en de verkeersleefbaarheid ten goede komen.

Het grondgebied werd in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer ingedeeld in snelheidszones waarbij rekening werd gehouden met de functie van de wegen, de afbakening en de aard van de verblijfsgebieden en de plaatselijke ruimtelijke omstandigheden.

  • 30 km/u in schoolomgevingen;
  • 50 km/u in bebouwde kom;
  • 70 km/u in buitengebieden

In een zone blijft de snelheid altijd gelijk. Elke zone wordt aangeduid met een opvallend verkeersbord: een groot wit rechthoekig bord met de vermelding ‘zone’ en de geldige snelheidsbeperking. De zonale verkeersborden staan enkel aan het begin en het einde van een snelheidszone. Ze moeten, in tegenstelling tot gewone snelheidsborden, niet herhaald worden aan elk kruispunt.

Hier kan je het volledige verkeersreglement nalezen.