Aanwerving verpleegkundige met vervangingscontract 

Het OCMW Maarkedal gaat over tot de aanwerving van een verpleegkundige met een vervangingscontract.

Deze persoon zal worden tewerkgesteld in het woonzorgcentrum Ter Gauwen tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de titularis.

Het betreft een voltijdse functie die zal uitgeoefend worden in vol continudienst.

Datum indiensttreding: 1 mei 2017

Kandidaturen kunnen worden ingediend via e-mail naar wnd. OCMW-secretaris: lesley.jourquin@maarkedal.be.

Inlichtingen te verkrijgen bij de directrice van het woonzorgcentrum: mevrouw Greta Besard op nummer 055/31.16.01.