Vogelgriep 

Vogelgriep: Verlenging en versoepeling van de preventieve maatregelen (10 maart 2017)

Gezien het risico op besmetting met vogelgriep nog steeds aanwezig is, worden de voorzorgsmaatregelen vanaf 11 maart verlengd. Tegelijk worden evenwel verdere versoepelingen mogelijk voor activiteiten, die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: Terwijl het aantal gevallen bij wilde vogels nog steeds zeer hoog is in de buurlanden, is de tendens iets gunstiger bij gehouden vogels. Een specifieke risicoanalyse laat toe om versoepelingen te bepalen voor de omstandigheden die weinig risico inhouden op contact met wilde vogels. Ik ben me volledig bewust van de verplichtingen die zo aan de hele sector werden opgelegd. De professionele houders gaan hun vijfde maand ophokken in. Dat is een onuitgegeven situatie in ons land, maar één die gerechtvaardigd is door de omvang van de situatie in heel Europa. De maatregelen ter bestrijding van vogelgriep worden voortdurend aangepast in functie van actuele epidemiologische gegevens. Als er geen nieuwe gevallen worden vastgesteld in België, kunnen eventueel nieuwe versoepelingen voorzien worden vanaf 18 maart. Ik moedig evenwel zowel de professionele houders als de hobbyhouders ertoe aan om alle maatregelen strikt te blijven naleven. Zij zijn onontbeerlijk om de dierengezondheid in ons land te beschermen, want het gevaar is – nog – niet helemaal geweken.”

Hoe is de situatie op dit ogenblik?

Hoewel het aantal uitbraken bij gehouden vogels in de buurlanden stilaan afneemt, blijft het aantal besmettingen bij wilde vogels zeer hoog. In België zijn tot nu toe een besmetting bij een houder van siervogels en 2 besmette wilde vogels gevonden, de laatste daarvan einde februari. Het vogelgriepvirus circuleert dus nog steeds bij wilde vogels. Ook bij ons is de kans op besmetting van pluimvee en vogels, die contact kunnen hebben met wilde vogels, dus nog steeds reëel!

Wat verandert er vanaf 11 maart?

De preventieve maatregelen voor vogelgriep worden opnieuw met 30 dagen verlengd tot en met 9 april. Dit betekent dat alle pluimvee en vogels nog steeds opgesloten moeten blijven of gehouden worden onder netten om contact met wilde vogels te vermijden.

De versoepelingen op de ophokregeling voor duiven en roofvogels, die vorige week beslist werden, blijven behouden. Tegelijk worden verdere versoepelingen toegestaan voor verzamelingen (tentoonstellingen, prijskampen, zangwedstrijden, beurzen, …) waaraan hobbyhouders deelnemen. Op deze verzamelingen zijn opnieuw alle pluimvee en vogels toegelaten. Blijven nog wel steeds verboden: verkoop door hobbyhouders op openbare markten (dit zijn de markten georganiseerd door de gemeenten en steden), alsook wedstrijdvluchten en trainingsvluchten voor duiven.

Indien er in de komende week in ons land geen nieuwe besmettingen worden vastgesteld, zullen eventueel bijkomende versoepelingen mogelijk zijn vanaf 18 maart. Experts gaan immers uit van een periode van ten minste 3 weken zonder besmetting in ons land en houden ook steeds rekening met de situatie in de buurlanden.

 Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV:

 


Katten steriliseren of castreren 

Een zwerfkat is een kat zoals jouw en mijn huiskat, maar dan eentje met veel minder geluk. Achtergelaten na een verhuis, gedumpt in de natuur, … Niet gesteriliseerde ex-huiskatten krijgen nestjes zwerfkittens die zorgen voor hinder en overlast.

 Sinds 1 september 2014 is het wettelijk verplicht een kat of kitten die je wil verkopen of weggeven, te laten steriliseren of castreren, chippen en registreren. Deze maatregel moet het aantal zwerfkatten en het aantal katten dat in het asiel terecht komt beperken, waardoor de zwerfkattenproblematiek opgelost geraakt.

 Ook jij kan meehelpen aan een beter lot voor katten! De beste maatregel is je kat onvruchtbaar laten maken. Het castreren van je kater of het steriliseren van je kattin biedt veel voordelen. Een gecastreerde kat heeft minder kans op ziekten, zwerft en vecht minder. Rustige katten die minder zwerven, lopen dan ook minder kans op verkeersongevallen of op besmettelijke ziekten. En ook voor de buurt is het aangenamer: gecastreerde katers geven geen nachtconcerten, veroorzaken minder stank en vallen de kat van de buren niet meer lastig!