Update 8 februari:
FARYS volgt de situatie nauwlettend op en intussen is de nazorgfase gestart. In afwachting van de resultaten van verder onderzoek vraagt FARYS het leidingwater uit voorzorg te koken voor gebruik.
Kook het leidingwater 5 minuten vooraleer u het gebruikt om:

Intussen wordt nog steeds flessenwater ter beschikking gesteld.
Een volgende update is voorzien woensdag 10 februari tegen de middag.

Update 5 februari om 11 uur:
Naar aanleiding van een kwaliteitsafwijking van het leidingwater in Heidje, Kortekeer, De Spijker, Ommeslagestraat en Cabernhol wordt als voorzorgmaatregel extra gechloreerd in de ruime regio. Een verhoogde chloorgeur kan waargenomen worden in Nukerke en Oudenaarde (Bijskensstraat, Hospitaalweg, Koppenberg, Maria Van der Gheynststraat, Pladutse, Ronseweg, Rotelenberg, Schaatsputte, Steengat, Stouteweg en Ten Eede). Dit vormt geen risico voor de volksgezondheid. Het water is geschikt voor consumptie. Wie het water wil drinken, laat het best even staan in een karaf of in een fles zonder dop erop, zodat de chloor kan verdampen.
De maatregelen in Heidje, Kortekeer, De Spijker, Ommeslagestraat en Cabernhol blijven onverminderd van kracht. Het water is nog steeds niet geschikt voor menselijke consumptie.

Update 4 februari om 17.30 uur:
Nadat de drinkwaterleiding werd afgesloten voor een grondige ontsmetting, mag het leidingwater opnieuw gebruikt worden, maar het is niet geschikt voor menselijke consumptie.
Vooraleer het leidingwater na een verontreiniging weer voor consumptie kan vrijgegeven worden, moeten de analyseresultaten twee openeenvolgende dagen een goede kwaliteit aantonen. Dit is voorlopig nog niet het geval.

Update 4 februari om 12.30 uur:
Naar aanleiding van de verontreiniging van de drinkwaterdistributieleiding in Cabernhol, Ommeslagestraat, Heidje, Kortekeer en De Spijker, is FARYS genoodzaakt de drinkwatertoevoer in die straten tijdelijk te onderbreken om het distributienet grondig te reinigen.
Bewoners worden door FARYS op de hoogte gebracht zodra de werken zijn afgerond. Intussen mag het water niet gebruikt worden voor voedingsdoeleinden. Aan de bewoners worden flessen drinkbaar water aangeboden.

Belangrijk bericht in verband met het leidingwater voor de inwoners van Heidje, Kortekeer, De Spijker, Cabernhol en Ommeslagestraat

FARYS|TMVW stelde een kwaliteitsafwijking van het leidingwater vast in een van deze straten. De zone die hierdoor getroffen is beperkt zich tot boven vermelde straten en werd voorlopig afgezonderd van de rest van het drinkwaternet.

De betrokken inwoners worden persoonlijk en/of via een bewonersbrief verwittigd om tot nader order het leidingwater niet te gebruiken als drinkwater, bij bereiding van voeding en dranken of voor tandenpoetsen. Zij ontvangen zolang de situatie duurt flessenwater.

FARYS|TMVW onderzoekt de mogelijke oorzaken van deze kwaliteitsafwijking en controleert daartoe ook de aansluitingen in de betrokken zone. Verder wordt de plaatselijk net inmiddels uitvoerig gespoeld.

Openbaar onderzoek nieuw uitvoeringsplan huishoudelijk afval


Het huidige uitvoeringsplan "Milieuverantwoord beheer van huishoudelijk afvalstoffen" loopt binnenkort af. Lees meer...

Tankslag, de groepsaankoop voor de sanering van stookolietanks


Informatieavond rond deze groepsaankoop op donderdag 25 februari om 19.30 uur in het administratief centrum. Lees meer...

Nieuwsbrief


De Nieuwsbrief zat al in je bus.
De digitale versie vind je hier...

Riviercontract Maarkebeek moet overstromingsrisico verminderen


Een alomvattend plan moet het overstromingsrisico in de Maarkebeekvallei verminderen. Lees meer...

Goed voorbereid!


Ook dit jaar zijn we goed voorbereid om de strijd met koning winter aan te gaan. Lees meer...

Beheer van wegbermen


Maarkedal wil in onbruik geraakte bermen herstellen. Lees meer...

Snoeiwerkzaamheden


Deze winter wordt er opnieuw gesnoeid om de verkeersveiligheid te garanderen. Snoei je liever zelf met behoud van het hout? Lees meer...

Herstelling openbaar domein


Schade toegebracht aan het openbaar domein? Lees meer...

Energieschaarste?


Ook deze winter is er een noodplan bij problemen met de electriciteitsvoorziening. Lees meer...

Groepsaankoop 100% groene stroom


Wil je snel en eenvoudig besparen op je energiefactuur én bijdragen aan een beter leefmilieu? Dat doe je zo!

Nieuwe Vlaamse renovatiepremie


Heb je plannen om je woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie. Alle info vind je op de website van Wonen Vlaanderen.

Geen begravingen meer in Maarke en op oud kerkhof Nukerke


De gemeenteraad besliste, in zitting van 17 november, om vanaf 1 januari 2016 geen begravingen meer toe te staan op de begraafplaats van Maarke en de oude begraafplaats van Nukerke. Lees meer...

Uniek woonproject in Puttene


afbeelding woonproject puttene

Een nieuw en duurzaam woonproject in het hart van onze gemeente, een uniek project waar men kwaliteitsvol in het groen kan wonen. 15 nieuwe woningen met voorrang voor mensen van Maarkedal. Zo willen we Maarkedallers de kans geven in eigen gemeente te blijven wonen. Lees meer...

Verhakselen van snoeihout


Van 4 tot met 8 januari kan je je snoeiafval aan huis laten verhakselen. Lees meer...

Jeugd- en bewegingscentrum "De Maalzaak"


Op de gemeenteraad van 27 oktober 2015 werd het ontwerp voor het jeugd- en bewegingscentrum “De Maalzaak" voorgesteld. Lees meer...

Vernieuwd containerpark


Met ingang van 1 november 2015 wordt de werking van het containerpark hernieuwd. Lees meer...

Maarkedal kiest voor 30-50-70


Voortaan wordt Maarkedal ingedeeld in zones waar je maximaal 30, 50 of 70 km per uur mag rijden. Lees meer...

 

 

 

Maarkedal op Twitter