Werkzaamheden Mussestraat


Vanaf maandag 18 mei wordt het voetpad ter hoogte van de Mussestraat heraangelegd. De werken zullen afhankelijk van de weersomstandigheden ongeveer 4 weken duren.

CriNglooP Collectief demonstratienamiddag


Bodembewerking, compostering en nieuwe teeltsystemen: hoe toepassen op mijn bedrijf? Demonamiddag donderdag 11 juni. Lees meer...

Werken in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij


Voor het uitvoeren van infrastructuurwerken in opdracht van de Vlaamse Milieu Maatschappij worden de Broekestraat en Schorissestraat onderbroken. Lees meer...

Bekendmaking beslissing plan-MER-plicht


Onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP Reconversie verblijfrecreatie fase 1b – Vlaamse Ardennen Ronse en Maarkedal afgerond. Lees meer…

Zitdag belastingen


Zitdag belastingen op donderdag 18 juni! Lees meer...

Maarkedal op Twitter